پنجشنبه, 30 دی,1400 - جمعه, 01 بهمن,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 3% تخفیف 4,100,000 ریال 4,000,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 3% تخفیف 4,750,000 ریال 4,650,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 2% تخفیف 6,000,000 ریال 5,900,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 3% تخفیف 7,100,000 ریال 6,940,000 ریال

موقعیت دالاهو روی نقشه
ایلام، خیابان فردوسی، نبش خیابان واسطی